از سال ١٩٩٨ موسسه ملى اسپرسو ايتاليا، كيفيت قهوه اسپرسو را از طريق گواهى كيفى تضمين مى كند.
هر ساله حدود ١٠ ميليارد يورو توسط ١٣ ميليارد فنجان قهوه در بيش از ١٥٠ هزار مكان عمومى جابه جا مى شود. اين موفقيت مديون يك نام تجارى نيست بلكه حاصل ارزش و احساس فردى ست كه در تهيه قهوه دست دارد.

هدف موسسه ملى اسپرسوى ايتاليا حمايت و گسترش اسپرسو براى عرضه يك قهوه اسپرسو واقعى به مشتريان علاقه مندى است كه هرگز طعم واقعى آن را نچشيده اند.

اين موسسسه در سال ١٩٩٨ بعد از تحقيقات سه ساله در موسسه بين المللى و مركز مطالعاتى Testerهاو با همكارى استادان دانشگاه هاى Udine وTorino با هدف تعيين يك تعريف مشخص از كيفيت مورد انتظار متقضيان ساخته شده است.

اين موسسه از طعم شناسها، سارندگان ماشين قهوه، آسیاب قهوه و انجمن هايى تشكيل شده كه تمام توجه خود را معطوف كيفيت اين محصول كرده اند.

در حال حاضر مجموعا ٣٧ شركت،٧٠٠ميليون يورو در سال فاكتور مي كنند.

اين شركت ها در محدوده قوانين پيش بينى شده توسط مارك اسپرسو عمل ميى كنند و اين قوانين عبارت اند از:
-استفاده از يك مخلوط با كيفيت
-بهره بردارى از ابزار مناسب
-كادر مجرب و حرفه اى

مدير عامل اين موسسه آقاى Luigi Zecchini و سمت دستيار،مدير مسئول مركز Testerها وهماهنگى با استادان و مركز آناليز داده هابر عهده آقاى Luigi Odello مى باشد.

مشتريان در يك بار دارنده گواهى اسپرسو ايتاليايى مى توانند اطمينان كامل از كيفيت اين محصول را داشته باشند.